Privažiavimo kelias Dumpių km.

Nuotekų valyklos privažiavimo kelio, esančio Dumpių km., remontas

Data

2017 rugsėjo 29